تبلیغات
بصیرت
بصیرت
مایه ی ننگ ملت خواص بی بصیرت

استاد امیر عاملی هم هنرمند خط است و هم شاعری متعهد و مومن، که اخیرا" مجموعه شعری

جدید منتشر کرده اند که در برنامه دو قدم مانده به صبح در شبکه محترم! چهار هم توسط شاعر

و هنرمندِ جان! و مجری ، آقای محمد صالح علا، با قراعت شعری از آن و با تمجید از مجموعه و

شاعرش آنرا معرفی کرد.

استاد در وصف دکتر محمود احمدی نژاد سروده ای دارند که تقدیم می دارم؛

در پایان برنامه ای که دکتر در شبکه 3 برای دفاع از خود حاضر شده بود، این شعر را از حافظ

برای مردم قراعت کرد:

گر بود عمر به میخانه روم بار دگر       بجز از خدمت رندان نکنم کار دگر

من می گویم شاید تفالش این بوده، بگذریم، آخه غزل جالبیه، در این مورد خیلی حرف داره.

آقای عاملی هم بعد از شنیدن این بیت از ایشون این شعر را سروده است.

به دکتر احمدی نژاد که صدای امام و مرید رهبر است آنکه جمال روح الله در شمایلش پیداست.

عاقبت ای باده بجوش آمدی 

استاد امیر عاملی هم هنرمند خط است و هم شاعری متعهد و مومن، که اخیرا" مجموعه شعری

جدید منتشر کرده اند که در برنامه دو قدم مانده به صبح در شبکه محترم! چهار هم توسط شاعر

و هنرمندِ جان! و مجری ، آقای محمد صالح علا، با قراعت شعری از آن و با تمجید از مجموعه و

شاعرش آنرا معرفی کرد.

استاد در وصف دکتر محمود احمدی نژاد سروده ای دارند که تقدیم می دارم؛

در پایان برنامه ای که دکتر در شبکه 3 برای دفاع از خود حاضر شده بود، این شعر را از حافظ

برای مردم قراعت کرد:

گر بود عمر به میخانه روم بار دگر       بجز از خدمت رندان نکنم کار دگر

من می گویم شاید تفالش این بوده، بگذریم، آخه غزل جالبیه، در این مورد خیلی حرف داره.

آقای عاملی هم بعد از شنیدن این بیت از ایشون این شعر را سروده است.

به دکتر احمدی نژاد که صدای امام و مرید رهبر است آنکه جمال روح الله در شمایلش پیداست.

عاقبت ای باده بجوش آمدی 

مثل خمینی به خروش آمدی

احمدی ای شیر خمینی شعار

داد زدی بر سر سرمایه دار

ای که مرید نفس رهبری

کاوه تر از  کاوه آهنگری

بقیه در ادامه مطلب

هدیه آن پیر جماران جان

بود ولایت به همه عاشقان

عزت ما شد ز ولایت زیاد

آنکه ولی را نشناسد مباد

یار خراسانی ما چون ولی است

نور علی از نظرش منجلی است

ما به ولی پشت نخواهیم کرد

سوی علی مشت نخواهیم کرد

یوسف من در شکن این کاهنان

لکه این ننگ بشوی از جهان

کاوه بزن گردن ضحاک را

پاک کن از نکبت او خاک را

بعد نبی طلحه همان شاه شد

رهرو این بادیه گمراه شد

آمد و آهسته به بالا نشست

سنگ زد و شیشه دل را شکست

مردم ما لیک، ولی باورند

شیعه خورشید و علی باورند

اشعری از نخوت خود در گذر

بگذر از این قدرت و این کر و فر

تا نشدی مدعی رهبری

در گذر از وسوسه اشعری

طلحه مشو کار زبیری مکن

این همه آزار زبیری نکن

هر چه ولی گفت بر او بنده باش

پای مکش از حق و پاینده باش

دور و بر خویش ز دزدان بشوی

هیچ بجز حرف ولایت مگوی

در نظر ما تو عزیزی ولی

شرط بود پیروی رهبری

همه از شعرا و نخبگان " متعهد" ایران تشکر می کنیم.

طبقه بندی: سیاست داخلی،
برچسب ها: بصیرت، شعری از استاد امیر عاملی در وصف دکتر احمدی نژاد.،
ارسال در تاریخ سه شنبه 1 تیر 1389 توسط محمد امین حقگو
قالب وبلاگ