تبلیغات
بصیرت
بصیرت
مایه ی ننگ ملت خواص بی بصیرت

29فروردین سالروز میلاد امیر قافله عشق، مبشر صبح امام

سید علی خامنه ای مبارک

به مناسبت این میلاد شعر یکی از عشاق در جواب شعر یار خراسانی رهبری عزیز رو گذاشتم

من عاشـق آن رهبــر نورانــی خـویشم

آن دلبــر وارستــۀ عـرفـانـی خــویشم 

***
عمـری است غمیـنم ز پریشانـی آن یار

هـر چنـد که محزون ز پریشانی خویشم

***
در دام بـلایت شـده ام سخـت گرفتـار

امـواج بـلای دل طوفــانــی خـویشم 

***
چون نقـش نگـارین تو بر دیـده در اُفتــد

گمگشتــۀ این دیـدۀ بـارانــی خـویشم 

***
زان لحظه که مجنون شدم از زلف سیاهت

در کوهم و در دشـت و بیـابـانی خـویشم 

***
از شـوق وصال تو چه ویرانـه شد این دل

چندی است که شاد از دل ویـرانی خویشم

***
یک لحظه پشیمان نشدم از غم آن دوست

عمری است که مشغول نگهبـانی خـویشم


***
دل کنـده ام از عـالـم دنیــایـی ولیکـن

دلـبستــۀ آن یـار خـراسـانــی خـویشم

***
تـوفیـق زیـارت بـه جمـالـش نـدهنــدم

این غــم به که گویم غم پنهانـی خـویشم
***
زان روز که در بنـد نگـاه تـو اسیـرم

افسـردۀ دیـدارم و زنـدانــی خـویشم

***

سرباز و نگهبـانـم و هم حامـی جـان از

جـمهـوری اسـلامـی ایـرانــی خـویشـم

***
من گـرچـه در ایـن دایـره شاعـر نیم امّـا

تضمیـن گـر شعریش به نـادانـی خویشم

***

»» تقدیم به رهبر عزیز و فرزانه اممحمد امین حقگو-

سحر سوم ماه مبارک رمضان 24/6/86

طبقه بندی: امام خامنه ای،
برچسب ها: امام خامنه ای، بصیرت، شعر، رهبری، شعری برای رهبر مقام معظم رهبری، من عاشق آن رهبر فرزانه ی خویشم،
ارسال در تاریخ چهارشنبه 1 اردیبهشت 1389 توسط محمد امین حقگو
قالب وبلاگ