تبلیغات
بصیرت
بصیرت
مایه ی ننگ ملت خواص بی بصیرت
امیر كلام ، توسعه فرهنگ عفاف را نه تنها مسئولیتی دو جانبه ( از سوی مردان و زنان ) می دانند ، بلكه مسئولیت مردان را در ایجاد محیط مناسب روانی و ایجاد آمادگی بهتر برای مراعات زنان مهم تر دانسته و این امر را مقدمه تقوای رفتاری زنان و تداوم آن می دانند . . .

 ترسیم شاكله روابط میان زنان و مردان از مباحث پر جنجال اجتماعی است كه همواره دو مدافع سر سخت را در دو قطب نگرش یعنی روابط آزاد و روابط محصور به خود اختصاص داده است . این مباحث در نهج البلاغه تحت دو موضوع ارتباطات و رفتار صحیح اجتماعی آمده است .

1
ـ ارتباطات
بسیاری از مشكلات جاری روابط انسانی جامعه ما به سبب سوء برداشت از این لفظ غیرت است .غیرت در كتب لغت به معنای حمیت یا برانگیختن احساسات ذكر شده است . در منابع دینی ازآن به عنوان صفت برجسته مومنین ، نام برده شده است . در روایات آن چنان كه تكبر در مقابل نامحرمان را برای زنان مجاز شمرده ، غیرت را نیز برای مردان جایز می شمارند ، اما مفهوم غیرت و حیطه عملكرد آن جزء مواردی است كه باید به مردان مسلمان آموزش داده شود ، زیرا اعمال غیرت در غیر جایگاه آن ،عوارض سوئی به همراه دارد كه می تواند فرهنگ سالم را به فرهنگی مخرب بدل نماید.
قلب لبیب ( لقبی كه حضرت امیر در خطبه 55 خود را با آن معرفی نموده اند ) غیرت متقی را كه سبب خشك اندیشی و شكاكی می شود ، یكی از علت های اصلی رشد فساد در زنان می داند . مفهوم غیرت در مفاهیم دینی ، در حقیقت به معنای ایجاد فضای مناسب برای فعالیت زنان است .فرد غیور خود را به زحمت می اندازد تا زنان در آسایش و آرامش محیطی به سر برند و از امنیت لازم برخوردار شوند.

برگی از سیره علوی
امیر كلام ، توسعه فرهنگ عفاف را نه تنها مسئولیتی دو جانبه ( از سوی مردان و زنان ) می دانند ، بلكه مسئولیت مردان را در ایجاد محیط مناسب روانی و ایجاد آمادگی بهتر برای مراعات زنان مهم تر دانسته و این امر را مقدمه تقوای رفتاری زنان و تداوم آن می دانند . . .

بولتن نیوز : ترسیم شاكله روابط میان زنان و مردان از مباحث پر جنجال اجتماعی است كه همواره دو مدافع سر سخت را در دو قطب نگرش یعنی روابط آزاد و روابط محصور به خود اختصاص داده است . این مباحث در نهج البلاغه تحت دو موضوع ارتباطات و رفتار صحیح اجتماعی آمده است .

1
ـ ارتباطات
بسیاری از مشكلات جاری روابط انسانی جامعه ما به سبب سوء برداشت از این لفظ غیرت است .غیرت در كتب لغت به معنای حمیت یا برانگیختن احساسات ذكر شده است . در منابع دینی ازآن به عنوان صفت برجسته مومنین ، نام برده شده است . در روایات آن چنان كه تكبر در مقابل نامحرمان را برای زنان مجاز شمرده ، غیرت را نیز برای مردان جایز می شمارند ، اما مفهوم غیرت و حیطه عملكرد آن جزء مواردی است كه باید به مردان مسلمان آموزش داده شود ، زیرا اعمال غیرت در غیر جایگاه آن ،عوارض سوئی به همراه دارد كه می تواند فرهنگ سالم را به فرهنگی مخرب بدل نماید.
قلب لبیب ( لقبی كه حضرت امیر در خطبه 55 خود را با آن معرفی نموده اند ) غیرت متقی را كه سبب خشك اندیشی و شكاكی می شود ، یكی از علت های اصلی رشد فساد در زنان می داند . مفهوم غیرت در مفاهیم دینی ، در حقیقت به معنای ایجاد فضای مناسب برای فعالیت زنان است .فرد غیور خود را به زحمت می اندازد تا زنان در آسایش و آرامش محیطی به سر برند و از امنیت لازم برخوردار شوند.


خداوند غیور است و غیرت را دوست دارد و یكی از صفات مهم اولیای خود را غیرت قرار داده ، لذا غیرت ، حركتی است در جهت گسترش امنیت عمومی و آسایش و فعالیت زنان ، نه محدودیت غیر منطقی آنان حضرت امیر در نهج البلاغه نامه 31 فراز 63 می فرمایند از اعمال غیرت در غیر محل خود بپرهیز ، زیرا این امر سبب می شود كه زن سالم به سوی نادرستی و زن متعادل به سوی بد دلی كشانده شود .

2
ـ شیوه های رفتاری
بسیاری از اندیشمندان فرهنگی در تقسیم سهم زن ومرد برای توسعه فرهنگ عفاف توجه كافی به نقش مردان در تثبیت فرهنگ عفاف نداشته و فكر می كنند كه حجاب و حفظ فرهنگ عفاف ، امری مختص زنان است ، در حالی كه چنین نیست . بنابه سخنان مولا ، طراحی رفتاری متوازن ، دو اصل را ایجاب می نماید

ـ شیوه برخورد متعهدانه
حضرت علی (ع) در نامه 31 فراز 62 می فرمایند به وسیله خودداری های خود ( مراعات خود ) چشم های آنان را بپو شان ، همانا این تقوای رفتاری در پایداری رعایت ( عفت ) آنان بهتر است .
امیر كلام ، توسعه فرهنگ عفاف را نه تنها مسئولیتی دو جانبه ( از سوی مردان و زنان ) می دانند ، بلكه مسئولیت مردان را در ایجاد محیط مناسب روانی و ایجاد آمادگی بهتر برای مراعات زنان مهم تر دانسته و این امر را مقدمه تقوای رفتاری زنان و تداوم آن می دانند ؛ لذا به تقوی ومتانت رفتاری مردان در مقابل زنان امر می نمایند .

ـ توازن رفتار
احترام به زنان به عنوان اصلی اساسی در سیره اهل بیت (ع) ، همیشه مطرح بوده است ، همان گونه كه آیات كریمه الهی همواره شیوه برخورد صحیح با زنان را مورد تاكید قرار داده است و بر عبارت عاشروهن بالمعروف بسیار اصرار ورزیده است .تاكید اهل بیت (ع) در احترام به زنان تا آنجا پیش می رود كه یكی از خصوصیات اصلی كرامت و منزلت باطنی هر فرد را میزان احترامی می دانند كه به زنان وامی گذارد و اهانت به آنان را عارضه ای از دنائت و پستی نفس مرد برمی شمارند .اما از طرف دیگر ، اعمال تكریم و احترام عملی نباید از رویه معمول ، خارج گردد و شبهات مختلف را دامن زند . علی (ع) در ضرورت اتخاذ توازن و تعادلی مناسب ( اعتدال و عدم افراط و تفریط ) در احترام به زنان در نامه 31 فراز 63 می فرمایند ولا تعد بكرامتها نفسها . در بزرگداشت به زنان تعادل را رعایت نما .
طبقه بندی: فرهنگی،
برچسب ها: بصیرت، رابطه اجتماعی زن و مرد از دیدگاه نهج البلاغه، امام علی(ع)، نهج البلاغه، امیرالمؤمنین(ع)،
ارسال در تاریخ دوشنبه 22 فروردین 1390 توسط محمد امین حقگو
قالب وبلاگ